menu
objednat se na PCR testLékařská služba první pomoci

Z historie 2013

Školení pedagogického sboru ZŠ Lužnice 13.11.2013

Školení pedagogického sboru ZŠ Lužnice 13.11.2013

Školení pedagogického sboru ZŠ Lužnice ....

více

LSPP se chystá navázat na loňský projekt .... více

LSPP se chystá navázat na loňský projekt

více
Fotografie z projektu Program pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením   ....   více

Fotografie z projektu Program pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením .... více

Praktická ukázka nácviku poskytnutí první pomoci

více
Fotografie trenažeru pro kardio-pulmonální resuscitaci dospělých AmbuMan   ....    více

Fotografie trenažeru pro kardio-pulmonální resuscitaci dospělých AmbuMan .... více

Trenažer, který je LSPP využíván k přednáškám, a na kterém probíhá praktický výcvik kardio-pulmonální resuscitace.

více

Projekt Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením .... více

Projekt „Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“.

více
LSPP se zapojila do akce Česko čte dětem    ....    více

LSPP se zapojila do akce Česko čte dětem .... více

LSPP se zapojila do akce Česko čte dětem

více

Kontakty

 

Palackého nám. 106/I
379 01 Třeboň