menu
objednat se na PCR testLékařská služba první pomoci

LSPP se chystá navázat na loňský projekt .... více

LSPP Třeboň o.p.s. ukončila koncem loňského roku projekt Ministerstva zdravotnictví Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Cílem bylo proškolit laickou veřejnost v oblasti předlékařské první pomoci jako prevenci k trvalému poškození zdraví. Projekt byl zahájen v květnu a ukončen v prosinci 2012. V tomto období proběhlo mnoho přednášek, praktických ukázek a nácviků poskytnutí první pomoci pro žáky základních a středních škol a pro zaměstnance vybraných firem v třeboňském regionu.

Pro velký úspěch a ohlas posluchačů se LSPP rozhodla na tento projekt navázat tentokrát již ve své vlastní režii. LSPP by chtěla v letošním roce pokračovat v přednáškách první pomoci jako prevence vzniku zdravotního postižení. Přestože by se projekt uskutečnil již bez podpory Ministerstva zdravotnictví, náklady k financování přednášek by byly pouze ve formě cestovného a za použité doplňující materiály. K minulému projektu byly vytištěny také přehledné brožury, které by LSPP účastníkům nabídla za symbolickou cenu. Koordinátorky se vždy snaží přizpůsobit konkrétní skupině posluchačů.  Během přednášky se snaží srozumitelnou formou vysvětlit základy poskytnutí první pomoci, jak účinně předcházet úrazům, jak správně komunikovat s dispečinkem zdravotnické záchranné služby a odbourat strach z poskytnutí první pomoci.

V případě zájmu o přednášku kontaktujte vedoucí sestru LSPP Třeboň Denisu Novákovou. Brožuru i podrobnou závěrečnou zprávu o projektu najdete na našich stránkách v sekci Dokumenty.

Kontakty

 

Palackého nám. 106/I
379 01 Třeboň