menu
objednat se na PCR testLékařská služba první pomoci

O nás

sledujte: Reportáž

Na pohotovostech chybí lékaři z 11.10.2022

 

 

Naše zařízení není určeno pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení.

V LSPPT ošetřujeme i pacienty, kteří nemají bydliště v našem spádovém území a nejsou schopni se dostavit ke svému lékaři. Dále ošetřujeme samoplátce za úhradu, za které nehradí poskytnutou zdravotní péči zdravotní pojišťovny.

Ordinaci Lékařské služby první pomoci nejdete v budově Městského úřadu na Palackého náměstí 106/I v Třeboni.

Chcete nám pomoci?

V případě zájmu o sponzorství naší organizace je možné zasílat finanční příspěvky na č.účtu: 222508475/0300 vedený u ČSOB a.s. v Třeboni.

Budeme vděčni za jakýkoli příspěvek, který pomůže zachovat Lékařskou službu první pomoci v Třeboni a nadále rozvíjet a zkvalitňovat její služby a péči o pacienty!


Zakladatel a ředitel společnosti:

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.

 

Členové správní rady:

Jana Kočová

Denisa Nováková

Veronika Tlačilová

 

Členové dozorčí rady:

Ing. Jaromír Slíva

Ing. Jana Grammetbauerová

Ing. František Korda

Kontakty

 

Palackého nám. 106/I
379 01 Třeboň