menu
objednat se na PCR testLékařská služba první pomoci

Projekt Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením .... více

Lékařská služba první pomoci Třeboň o.p.s. (LSPP) podala v r. 2011 žádost na Ministerstvo zdravotnictví ČR o dotaci z vybraných projektů v rámci „Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“. Projekt, který zaštítil prof. MUDr. Miloš Velemínský CSc., byl v květnu 2012 zahájen a ukončen v prosinci 2012.

Idea celého projektu vycházela ze smutných statistik týkajících se následků úrazů a jejich vlivu na životy postižených (bolest, utrpení, trvalé následky omezující pohyblivost či jiné vlastnosti člověka, traumata v rodině apod.). Tyto následky výrazně ovlivňují kvalitu dalšího života a v mnoha případech s tím také souvisí i následná sociální exkluze. Podle všech dostupných zdravotnických statistik by se však celá řada následků mohla zmírnit kvalitnější předlékařskou první pomocí. Znalosti laické veřejnosti jsou však v této oblasti velmi nízké. Projekt byl proto zacílen na proškolování široké veřejnosti a obecné zvýšení úrovně znalostí v oblasti předlékařské první pomoci.

Lékařské službě první pomoci Třeboň o.p.s. se podařilo splnit všechny vytyčené cíle. Přednášky vyslechlo 2025 posluchačů třeboňského regionu. Podařilo se nám tak proškolit širokou laickou veřejnost v poskytování první pomoci a tím účinně předcházet vzniku zdravotního postižení. Reakce veřejnosti byly pozitivní a zájem o přednášky by jistě přesáhl počet hodin určených v rámci programu MZ ČR. Po přednáškách byl žákům základních a středních škol  předložen závěrečný test, který měl shrnout jejich obsah a formou opakování upevnit nabyté znalosti. Zároveň nám byl zpětnou vazbou, zda přednášky byly srozumitelné a podané cíleně na danou věkovou skupinu posluchačů.

Testů pro I. stupeň se zúčastnily ZŠ Chlum u Třeboně, ZŠ na Sadech Třeboň, ZŠ Suchdol nad Lužnicí, ZŠ Lomnice nad Lužnicí, ZŠ Břilice, ZŠ Lužnice, ZŠ České Velenice a ZŠ Majdalena. V celkovém hodnocení dosáhli žáci prvního stupně 86% úspěšnosti.

Testů pro II. stupeň se zúčastnily Gymnázium Třeboň, ZŠ Lomnice nad Lužnicí, ZŠ Chlum u Třeboně, ZŠ Rapšach, ZŠ České Velenice, ZŠ Suchdol nad Lužnicí, ZŠ Na Sadech Třeboň. V celkovém hodnocení dosáhli žáci druhého stupně 86,5% úspěšnosti.

Za střední školy se testu zúčastnily Gymnázium Třeboň OA a SOŠ a SOU Třeboň.

V celkovém hodnocení dosáhli (žáci) studenti středních škol 90% úspěšnosti.

Podle výsledků testů se na prvních třech místech za I. stupeň umístili žáci  Chlumu u Třeboně, ZŠ na Sadech Třeboň a ZŠ Suchdola nad Lužnicí.

Za II. stupeň se umístili nejlépe žáci z Gymnázia Třeboň, ZŠ Lomnice nad Lužnicí a ZŠ Chlumu u Třeboně.

Za střední školy v testech nejvíce bodovali studenti Gymnázia Třeboň, OA, SOŠ a SOU Třeboň (Střední škola cestovního ruchu) a OA, SOŠ a SOU Třeboň (Obchodní akademie).

 

Dovolte mi pogratulovat žákům za výborné výsledky a poděkovat za vstřícný přístup vedení škol, učitelů a žáků. Věříme, že díky přednáškám a nácviku v poskytování první pomoci jsme posluchačům poskytli množství nových poznatků a zkušeností.

 

Kontakty

 

Palackého nám. 106/I
379 01 Třeboň