menu
objednat se na PCR testLékařská služba první pomoci

Projekt podpory zdraví 2011 a možnost příspěvku .... více

Naše ordinace se hodlá zapojit do projektu podpory zdraví pro rok 2011. Za tímto účelem jsme pořídili trenažer pro kardio-pulmonální resuscitaci dospělých a s tímto trenažerem bude proškolený personál objíždět různé organizace a názorně předvádět poskytnutí první pomoci. Na realizaci tohoto projektu ovšem nemá LSPP dostatečné prostředky a bude tudíž žádat o poskytnutí státní dotace. Ani státní dotace však nepokryje náklady na uskutečnění celého projektu. Obracíme se proto na širokou veřejnou, firmy a organizace, které by byly ochotny finančně podpořit tento projekt.

Budeme vděční za jakýkoliv finanční příspěvek, který nám pomůže zrealizovat projekt podpory zdraví 2011 a přinést tak lidem potřebné rady a informace, jak se zachovat ve vypjatých životních situacích a pomoci zachránit lidský život!

Příspěvky je možné zasílat na náš účet vedený u ČSOB v Třeboni. Č. účtu je: 222508475 / 0300

Kontakty

 

Palackého nám. 106/I
379 01 Třeboň