menu
objednat se na PCR testLékařská služba první pomoci

Článek v Třeboňském světě .... více

Lékařská služba první pomoci o.p.s. Třeboň
 
 
 
Lékařská služba první pomoci Třeboň
ošetřila v březnu 2010 svého 3000. pacienta,
proto je vhodné trochu bilancovat
její činnost od srpna 2008.
Znovuzavedení Lékařské služby první
pomoci měla ve svém volebním programu
ODS. Po nástupu do vedení města
jsme proto zahájili jednání s JČ krajem
o obnovení této služby občanům Třeboňska.
Šlo o získání příspěvku na provoz.
Po mnoha jednáních jsme získali příslib
spolufinancování (činí 1 mil. Kč ročně)
a zřízení LSPP v Třeboni. Po příslibu jsme
začali jednat s lékaři, kteří by mohli LSPP
zaštítit a pomohli nám tak s jednáním se
zdravotními pojišťovnami.
Pomoc nám nabídl třeboňský pediatr
a rektor Zdravotně sociální fakulty JČU
České Budějovice, Prof. MUDr. Miloš Velemínský,
CSc.
Díky aktivnímu přístupu vedení města,
i MUDr. M. Velemínského se podařilo
založit Lékařskou službu první pomoci
o. p. s. Třeboň. Tomuto spojení se podařilo
vzkřísit LSPP v Třeboni a v srpnu 2008
zahájit její provoz. Provozování lékařské
služby zaštítil Jihočeský kraj, město Třeboň
a svými příspěvky ji každoročně podporuje
také všech 24 obcí Třeboňska.
Celý rok ordinovala lékařská služba
v Třeboni v Seifertově ulici v pronajatých
prostorách. Po zrekonstruování budovy
nového Městského úřadu v Třeboni se ordinace
přestěhovala do přízemí bývalých
kasáren. Pacientům se tak stala snáze
dostupnou, odpadl problém se zaparkováním
a přibyl také dosud chybějící bezbariérový
přístup.
Vedoucí sestra Denisa Nováková, která
zajišťuje chod lékařské služby od jejího
vzniku, bilancuje dosavadní fungování
ordinace takto: „O tom, že je naše služba
potřebná, hovoří především čísla – za necelé
dva roky od otevření jsme u nás ošetřili
téměř 2500 pacientů zejména z Třeboně
a okolí. Naši službu využívají ale také
lázeňští hosté a četní návštěvníci Třeboně.
Bez podpory místních orgánů a samozřejmě
také sponzorů by ovšem naše ordinace
nemohla existovat. Právě díky jejich podpoře
můžeme neustále zlepšovat služby pro
pacienty a zkvalitňovat přístrojové vybavení
ordinace. V loňském roce jsme například
zakoupili nový horkovzdušný sterilizátor
a CRP přístroj na vyšetření markeru zánětu
v těle z kapky krve pacienta. Zařadili
jsme se tak mezi nejmoderněji vybavená
zdravotnická zařízení v Třeboni.“
Lékařská služba první pomoci se také
snaží formou osvěty přispívat k informovanosti
občanů. Proběhlo několik přednášek
– např. pro seniory a pro žáky zvláštní
školy. Lékařská služba se také zapojila
do kampaně Měsíc pro neziskový sektor,
kterou pořádá každým rokem místní
obecně prospěšná společnost Třeboňská
rozvojová, v rámci které představily svoji
činnost veřejnosti místní neziskové organizace.
V ordinaci lékařské služby proběhl
Den otevřených dveří s možností bezplatného
změření krevního tlaku a cukru
v krvi.
„Chod ordinace zajišťuje v současné době
13 odborných lékařů a 6 zdravotních sester.
Občanům tak můžeme být k dispozici každý
všední den od 18 do 22 hodin a o víkendech
a svátcích od 8 do 19 hodin. Naše služba
není výjezdní, jak si lidé občas pletou. V případě
ohrožení života je nutné volat 155,
tedy Záchrannou službu. V naší ordinaci
je pacient ošetřen v případě běžných, život
neohrožujících onemocněních či zraněních,
na místě dostane potřebné základní léky či
lékařský předpis a může mu být v případě
potřeby přivolána sanita k odvozu do nemocnice.
Musí ovšem počítat s regulačním
poplatkem ve výši 90 Kč,“ dodává vedoucí
sestra Denisa Nováková.
Lékařská služba první pomoci brzy přivítá
již 3000. pacienta. Dostane malý dárek
na důkaz toho, že pacientů si zde opravdu
váží. Za všechny občany Třeboně zase
mohu říci, že si na oplátku velmi vážíme
obětavé a záslužné práce personálu Lékařské
služby první pomoci.
A. Kahounová
 

Kontakty

 

Palackého nám. 106/I
379 01 Třeboň